Historik

Fakta om EIHS

Sällskapet bildades 1995
Sällskapet leds av en styrelse om sex personer.
C:a 140 medlemmar ( flest av alla i förhållande till befolkningsunderlag )
Det huvudsakliga arbetet är inriktat på aktiviteter för medlemmarna. Cafékvällar ett par gånger per år,
gemensamma resor till idrottsaktiviteter , framförallt fotboll och handboll, två gånger per år, samt enstaka
filmvisningar om framstående idrottsprofiler.
Redan 2009 presenterade Sällskapet i bokform en redovisning av  “ Idrottsföreningar I Essungabygden “ .
Redovisningen med text och bilder omfattade såväl nu aktiva som nedlagda och vilande föreningar.Medlemsavgiften är 100 kr för enskilda och förening.  Bankgiro  5251-1904